Åbningstider

Dine åbningstider skal fremover sendes via formularen på denne side.

Sådan gør du:

  1. Vognløbsnummer: Oplys det vognløbsnummer som åbningstiden gælder for.
  2. Åbningstider: Oplys åbningstider og dage som åbningstiden skal gælde for. Hvis åbningstiden skal kun gælde for én dag. Skal du oplyse dato som åbningstiden gælder for.
  3. Er det faste tider: Her skal du krydse af om åbningstider er faste og hvordan de er gældende.