[mk_page_section bg_image=”http://www.safencare.dk/wp-content/uploads/2016/08/image2.jpg” blend_mode=”overlay” bg_position=”center center” enable_3d=”true” video_color_mask=”#000000″ min_height=”350″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column width=”1/2″][mk_padding_divider size=”100″][mk_padding_divider size=”100″][mk_fancy_title color=”#ffffff” size=”30″ force_font_size=”true” font_family=”none” animation=”right-to-left”]Du er taxivognmand[/mk_fancy_title][vc_column_text]Du har to muligheder for at fortsætte som taxivognmand – du beholder din tilladelse eller ombytter den.[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_padding_divider size=”100″][mk_circle_image src=”http://www.safencare.dk/wp-content/uploads/2020/01/chauffør.jpg” image_diameter=”400″][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column][/mk_page_section][vc_row][vc_column][mk_padding_divider size=”100″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][mk_padding_divider size=”50″][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”30″ force_font_size=”true” font_family=”none” animation=”right-to-left”]Ønsker du være vognmand?[/mk_fancy_title][vc_column_text]Hvis du ønsker at blive vognmand hos SafeNcare til erhvervsmæssig persontransport, er der nogle krav, der skal opfyldes inden man kan blive godkendt.

Her på siden kan du læse meget mere om det. Og har du allerede kendskab til det og ønsker et samarbejde med os. Så skal du udfylde formularen her på siden.[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text][huge_it_forms id=”11″] [/vc_column_text][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_divider style=”thick_solid”][/vc_column][/vc_row][mk_page_section bg_image=”http://www.safencare.dk/wp-content/uploads/2020/01/safencare-slider-1.jpg” blend_mode=”overlay” bg_position=”left center” bg_stretch=”true” enable_3d=”true” video_color_mask=”#000000″ min_height=”400″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_padding_divider size=”100″][vc_column_text]

HVAD BETYDER DEN NYE TAXILOV FOR DIG?

Hvis du ønsker at blive vognmand, skal du søge hos styrelsen. Indtil udgangen af 2020 kan du højst søge om 20 tilladelser pr. kvartal.

Fra 2021 er der ingen begrænsning i antallet af tilladelser, du kan ansøge om. Hvis der inden for et kvartal ansøges om flere tilladelser end det fastsatte antal, sker fordelingen ved lodtrækning.

Læs mere om lodtrækningen nedenfor under “Læs mere om…”

[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/mk_page_section][vc_row][vc_column][mk_padding_divider size=”100″][vc_column_text]

Sådan gør du, hvis du ønsker at blive vognmand

Hvis du vil være vognmand, skal du sende en ansøgning til styrelsen via virk.dk.

Før du indsender en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan man får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk. Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på virk.dk.

Hvis du har fået et CVR-nummer for at kunne deltage i lodtrækningen, skal du huske at afmelde dit CVR-nummer i tilfælde af, at du ikke vinder. Hvis du ønsker at deltage i efterfølgende lodtrækninger og derfor vælger ikke at afmelde dit CVR-nummer, skal du huske at indberette for de pligter, som du er tilmeldt.

Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, IVS, A/S) skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular på Virk.dk

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

Du skal opfylde følgende krav for at få en vognmandstilladelse

  • Du skal have fast forretningssted i Danmark
  • Krav til din økonomi. Det vil sige en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse
  • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere
  • Krav til vandel og god skik.
[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”100″][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”30″ force_font_size=”true” font_family=”none” animation=”right-to-left”]Læs mere om…[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_accordions open_toggle=”-1″ container_bg_color=”#e8e8e8″][vc_accordion_tab title=”ØKONOMI”][vc_column_text]Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.

Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende forskellige måder:
• En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
• Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
• Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
• Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab

Bemærk:
Det er et krav, at egenkapitalen dokumenteres samtidig med, at der ansøges om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, eller senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt. Hvis din egenkapital ikke dokumenteres på den måde, som fremgår af vores vejledninger, senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt, vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen. Du har ikke mulighed for fristforlængelse.
Styrelsen modtager ikke ansøgninger eller dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Vær opmærksom på, at du derfor kan have mindre end 14 dage til at fremsende dokumentation, hvis du ansøger tæt på ansøgningsperiodens udløb.

Egenkapitalen skal dokumenteres for den virksomhed, der ansøger. En virksomhed kan ikke overfor styrelsen stille garanti for en anden virksomhed.

Du kan læse nærmere om dokumentation af egenkapitalen i

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkravet ved revisorerklæring og

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Pengeinstitut eller forsikringsselskab skal forud for lodtrækningen afgive forhåndstilsagn om at ville stille garanti, såfremt opfyldelse af egenkapitalkravet skal ske ved garanti. Den egentlige garanti skal stilles i fald virksomheden tildeles tilladelse(r) ved lodtrækning.

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”RESTANCER TIL DET OFFENTLIGE”][vc_column_text]Virksomheden kan ikke få tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, hvis virksomheden eller den ansvarlige leder har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”VANDEL OG GOD SKIK”][vc_column_text]Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for spirituskørsel føre til, at den ansvarlige leder ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Personkredsen bag virksomheden og den ansvarlige leder skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis personkredsen bag virksomheden eller den ansvarlige leder tidligere:

  • Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller
  • Igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.

Styrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om økonomiske vanskeligheder i en tidligere virksomhed har været undskyldelige.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordions][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider size=”100″][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”30″ force_font_size=”true” font_family=”none” animation=”right-to-left”]Spørgsmål og svar…[/mk_fancy_title][vc_accordions open_toggle=”-1″ container_bg_color=”#e0e0e0″][vc_accordion_tab title=”Hvordan får jeg en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport?”][vc_column_text]Du skal efter den 1. januar 2018 sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via virk dk.

I 2018 udstedes der 200 tilladelser i det første kvartal og 150 tilladelser i de følgende 3 kvartaler dvs., i alt 650 tilladelser i 2018. I 2019 og 2020 udstedes 500 tilladelser om året fordelt på 125 tilladelser pr. kvartal. Du kan i overgangsperioden søge om op til 20 tilladelser pr. kvartal. Fra 2021 og frem er der ingen begrænsning i forhold til ansøgning om antal tilladelser.

Hvis Færdselsstyrelsen i et kvartal modtager flere ansøgninger end det fastsatte antal, fordeles tilladelserne ved lodtrækning.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Hvordan kommer jeg med i lodtrækning?”][vc_column_text]

Du skal sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via virk.dk

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Hvornår får jeg besked om, hvorvidt jeg har vundet i lodtrækningen?”][vc_column_text]
Lige efter lodtrækningen vil du få oplysning om, hvorvidt din ansøgning er blevet udtrukket eller ej.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Hvad skal jeg gøre, hvis min ansøgning ikke bliver trukket ud i lodtrækningen?”][vc_column_text]
Hvis din ansøgning ikke bliver trukket ud, skal du sende en ny ansøgning for at komme i betragtning til næste lodtrækning.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Hvornår kan jeg anøsge om at deltage i lodtrælningen?”][vc_column_text]
Du kan fra den 1. i hvert kvartal sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via virk.dk.
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Skal jeg have gennemført et kursus for at blive vognmand?”][vc_column_text]

Nej, du skal ikke gennemføre et kursus for at blive vognmand.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Skal jeg have chaufførkort for at blive vognmand?”][vc_column_text]

Nej. Men du skal have chaufførkort, hvis du vil arbejde som chauffør.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordions][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column][/vc_row]