Indberetning af vognkorrektion for garantibiler

Betingelser for indberetning af vognkorrektion:

  1. Indberetning af korrektioner skal ske hurtigst muligt, dog senest 3 hverdage efter forsinkelsen på det enkelte vognløb.
     
  2. Vognmanden har ansvaret for at indsende vognkorrektioner inden for tidsfristen.
    Enhver økonomisk sanktion fra trafikselskaberne grundet manglende eller for sent indberetning af vognkorrektion påhviler vognmanden.

Felter markeret med * skal udfyldes.