2902

VL2902 G2

Hjemmezone: Heden 7, 5000 Odense C

Garanti‐ periode hverdage start: 07:00-14:30

Rådigheds‐ periode hverdage: 07:00-14:45

Garanti‐ periode weekender:  Ingen

Rådigheds‐ periode weekender start: Ingen

Garanti‐ periode helligdage: 07:00-14:30

Rådigheds‐ periode helligdage: 07:00-14:45

Tvungen pause 30 min:  Variabel

Tvungen ferie ugenr.: 7 + 29‐31 + 42

Tvungne lukkedage: Efter Kr. Himmelfart,
Mellem jul og nytår, Før Påske

Skal stå til rådighed angivne dage 25., 26. dec.: Ja

Skal stå til rådighed angivne dage 31. dec., 1.jan.: Ja

Andre særlige forhold: Option på specialkørsel. autostol 0-9 kg.

 

Kategori: