2988

VL2988 G7

Hjemmezone: Vestergade 25, 5800 Nyborg

Garanti‐ periode hverdage start: 07:00-16:30

Rådigheds‐ periode hverdage: 07:00-16:45

Garanti‐ periode weekender:  Ingen

Rådigheds‐ periode weekender start: Ingen

Garanti‐ periode helligdage: 07:00-16:30

Rådigheds‐ periode helligdage: 07:00-16:45

Tvungen pause 30 min:  Variabel

Tvungen ferie ugenr.: Ingen

Tvungne lukkedage: Ingen

Skal stå til rådighed angivne dage 25., 26. dec.: Nej

Skal stå til rådighed angivne dage 31. dec., 1.jan.: Nej

Andre særlige forhold: Option på specialkørsel. Trappemaskine med hjul

Kategori: