Retningslinjer & betingelser for leje af SafeNcare’s reservevogne

Pris for udlejning:
Udlejning af lille reservevogn koster 350kr. pr. dag.
Udlejning af stor reservevogn koster 800kr. pr. dag.

Afhentning & aflevering af reservebil (FYN):

Booking af vores reserve vogne på fyn, skal altid ske i aftale med SafeNcare ApS. Afhentning og aflevering af vores lille reservevogn kan og skal altid ske hos Skoda Ejby. Vores store reservevogn kan og skal hentes/afleveres hos Elmedin i Kolding.

Reservevognen skal også altid låses ved aflevering.

Afhentning foregår efter aftale med SafeNcare ApS. Garantivogne har altid første prioritet, som betyder, at SafeNcare ApS altid kan annullere booking af bilen fra et variabelt vognløb, hvis et garantivognløb skal bruge reservevognen samme dato eller dage efter.

Afhentning & aflevering af reservebil (JYLLAND):

Booking af vores reserve vogne i Jylland, skal altid ske i aftale med SafeNcare ApS. Afhentning og aflevering af vores to reservevogne:
Skoda Octavia skal ske hos Jydsk Auto Aarhus ApS, Brendstrupvej 46, 8200 Århus N og Mercedes Sprinter kan hentes hos Elmedin i Kolding.

Skoda Octavia hentes hos Jydsk Auto Aarhus ApS, Brendstrupvej 46, 8200 Århus N.

Nøglen ligger i nøgleboksen som er påmonteret muren ved værkstedet (Jydsk Auto Aarhus ApS) ud mod vejen og koden til nøgleboksen er 1410. Nøglen boksen skal altid låses når bilnøglen er afhentet og afleveret.

Mercedes Sprinter hentes hos Elmedin i Kolding. Kontakt 22366414.

 

Reservevognen skal også altid låses ved aflevering.

Vores seneste bil Skoda Octavia – DD91860 (Jylland bil nr.2) holder hos Skoda Ejby – Nørregade 144, 5592 Ejby og kan bruges af vognmænd fra Jylland og Fyn.

Afhentning foregår efter aftale med SafeNcare ApS. Garantivogne har altid første prioritet, som betyder, at SafeNcare ApS altid kan annullere booking af bilen fra et variabelt vognløb, hvis et garantivognløb skal bruge reservevognen samme dato.

Forlængelse af lejeperiode:

I tilfælde af, at man ønsker at forlænge lejeperioden, skal man altid kontakte SafeNcare ApS. Det skal ske via mail på fyn@safencare.dk (Fyn afdeling) eller vognvagt@gmail.com (Jylland afdeling). Hvis det er udenfor vores kontortid, skal man ringe til vagttelefonen 28570208. Man kan ikke automatisk selv forlænge leje af bilen før det er aftalt med SafeNcare ApS.

Aflysning af leje:

Aflysning af booking skal altid ske via mail og senest kl. 16:00 dagen før man skal bruge lejebilen. Ved forsinket aflysning vil SafeNcare fortsat opkræve fuld lejepris for den efterfølgende dag. Ligeledes vil man blive opkrævet fuld lejepris, hvis man aflever lejebilen retur på dagen fordi ens egen bil er klar og man ønsker at fortsat køre i den. 

Regler for leje af bil:

• Lejer afholder samtlige udgifter til brændstof, olie, Adblue, sprinkler, kølervæske og rengøring af bilen.

• Lejeren har det fulde ansvar for at tjekke op på, at der er korrekt mængde af olie og vand på bilen i lejeperioden.

• Udlejer afholder udgifter til service og vedligeholdelse.

• Skader, defekte lamper, tændte advarselslamper m.m. meldes straks til SafeNcare’s vagttelefon på 28 57 02 08 eller mail. Lejer hæfter for eventuelle nye skader, som ikke kan dokumenteres af lejeren med billeddokumentation. Ligeledes hæfter lejer, hvis der opstår skader grundet manglende melding til SafeNcare for fejl på lejebilen. 

• For øvrige fejl og mangler kontaktes SafeNcare straks på vagt tlf. 25570208 eller mail fyn@safencare.dk (Fyn afdeling) eller vognvagt@gmail.com (Jylland afdeling)

• Nedbrud på motoren eller gearkassen under normal kørsel, dækkes af udlejeren. Men går motoren eller gearkassen i stykker grundet manglende olie eller ikke korrekt og uansvarlig brug af bilen, så hæfter lejer for alle reparationsomkostninger forbundet med det.

• Ved vanvidskørsel er lejer erstatningsansvarlig og hæfter for alle omkostninger der er forbundet med vanvidskørslen.

• Lejer hæfter ved alle fart- eller parkeringsbøder i hele lejeperioden

• Advarselslamper i bilen meldes staks til SafeNcare

• Bilen afleveres fuld tanket. Ved undladelse faktureres der for tankning. *

• Bilen afleveres støvsuget og vasket. Ved udeladelse faktureres der for rengøring. *

• Bilen hentes tidligst kl. 20:00, dagen før lejeperiodens start.

• Bilen afleveres senest kl. 20:00 samme dag som lejeperiodens slut.

• Bilens åbningstid i lejeperioden må ikke overskride 13 timer pr. døgn.

• Bilen må ikke benyttes til privatkørsel.

• Rygning er strengt forbudt i bilen.

• Fri km i lejeperioden.

• Lejer aflæser km-stand ved lejens start og afslutning. Km-stand sendes til SafeNcare ApS på mail: fyn@safencare.dk (Fyn afdeling) eller vognvagt@gmail.com (Jylland afdeling)

• Lejer fotograferer bilens skader, manglende tankning af diesel og rengøring før og efter udlejningen, som dokumentation. Der skal også tages billeder af bilen fra alle fire sider og indvendigt og af displayet, mens bilen er tændt.

  • Lejer skal tage billeder af, at der er brandslukker og førstehjælpskasse i bilen når bilen hentes og afleveres. Sker det ikke, så er lejer ansvarlig for at det kommer i bilen før de kører og give os besked hvis der har været nogle mangler.

 

Alle billeder før bilen tages i brug, skal sendes samme dag til SafeNcare på mail: fyn@safencare.dk (Fyn afdeling) eller vognvagt@gmail.com (Jylland afdeling)

Alle billeder man har taget ved aflevering, skal sendes samme dag til SafeNcare på mail: fyn@safencare.dk (Fyn afdeling) eller vognvagt@gmail.com (Jylland afdeling)

*Ved undladelse af rengøring af bilen udvendig og indvendigt og aflevering af bilen uden fuldtankning, så faktureres der et gebyr på 500 kr. for rengøring. Plus beløbet for fuldtankning af diesel. Det samlede beløb fratrækkes næste afregning fra den seneste lejer, og overføres til den vognmand, der lejer bilen efter seneste lejer. Husk derfor altid, at tage billeder som dokumentation.


I tilfælde af uheld eller skade:

Alle uheld skal meldes til SafeNcare, da vi skal lave en uheldsrapport senest 24 timer efter uheldet har fundet sted. Derfor skal SafeNcare kontaktes ved ethvert uheld man komme ud for under lejeperioden. Uheldet meldes via mail eller telefon og efterfølgende indsender vognmanden en uheldsrapport til SafeNcare via vores link:

https://www.safencare.dk/uheldsrapport/ (vedr. vognmand tilknyttet SafeNcare på Fyn)

https://www.safencare.dk/uheldsrapport-jylland/ (vedr. vognmand tilknyttet SafeNcare på Fyn)

Udgifter bl.a. selvrisiko i forbindelse med uheld/reparationer i lejeperioden betales af lejeren, som fratrækkes i ens afregningen, hvis dette er muligt. Ellers får man tilsendt en faktura på det.

Ved enhver form (telefonisk, mail, sms eller via hjemmeside) for booking af vores reservevogne, accepterer lejer SafeNcares betingelser for “leje af reservevogn” som er beskrevet på denne side.

 

Udlejer: SafeNcare ApS 2022/2023