Uheldsrapport – indberetning

Hvis en vogn bliver indblandet i et uheld – der medfører personskade eller skade på materiellet i et sådant omfang, at kørslen ikke umiddelbart kan fortsætte – er chaufføren/vognmanden forpligtet til, hurtigst muligt og senest en time efter uheldet, at underrette Flextrafik’s driftscenter på 70112210 – tryk 1 for Midttrafik og 2 for Sydtrafik.

I tilfælde, hvor uheld medfører personskade, skal der optages politirapport og skaden skal anmeldelse til vognmandens forsikringsselskab.

Enhver form for uheld skal sendes til SafeNcare senest 24 timer efter uheldet via denne formular.

Alle felter markeret med * skal udfyldes.

De informationer, du sender via denne formular, bliver sendt krypteret til SafeNcare ApS.

    1. Ulykkestidspunkt

    2. Vognoplysninger

    3. Trafikulykke

    4. Hændelsesforløb