2941

VL2941 G4

Hjemmezone: Vestergade 25, 5800 Nyborg

Garanti‐ periode hverdage start: 06:30-16:00

Rådigheds‐ periode hverdage: 06:30-16:15

Garanti‐ periode weekender:  Ingen

Rådigheds‐ periode weekender start: Ingen

Garanti‐ periode helligdage: Ingen

Rådigheds‐ periode helligdage: Ingen

Tvungen pause 30 min:  Variabel

Tvungen ferie ugenr.: 30‐32

Tvungne lukkedage: Efter Kr. Himmelfart, Mellem jul og nytår, Før Påske, 1. maj, grundlovsdag

Skal stå til rådighed angivne dage 25., 26. dec.: Ja

Skal stå til rådighed angivne dage 31. dec., 1.jan.: Ja

Andre særlige forhold: Option på specialkørsel.

 

Kategori: