Førstehjælp – find svar her

Har du spørgsmål om førstehjælp, kan du måske få dem besvaret nu. Vi har nemlig samlet nogle af de mest stillede spørgsmål om førstehjælp og førstehjælpskurser, så du kan blive klogere på alt om førstehjælp.

Hvorfor skal man lære førstehjælp?

At yde førstehjælp i de første minutter er vigtigt, for at sikre en persons overlevelse. Hvert år falder 3.500 danskere om med et hjertestop uden for et hospital*. Desværre overlever meget få, hvis ikke der ydes livreddende førstehjælp i de første minutter.

Hvis du yder førstehjælp i de første minutter efter en person er faldet om, er der mulighed for at redde liv. Ved hjertestop er det nemlig de første minutter, der er afgørende. Chancen for at overleve falder med 10 % for hvert minut der går, før der gives livreddende førstehjælp.

Men førstehjælpen går begge veje, derfor er førstehjælp vigtigt. Hvis du kan førstehjælp, kan du redde andre, men det er også vigtigt, at andre kan førstehjælp, så du kan blive reddet, hvis det er dig der falder om.

Førstehjælp er ikke kun et spørgsmål om at hjælpe i den værst tænkelige situation. Det er også spørgsmål om at lindre smerte, lytte og være til stede. Medmenneskeliglighed, støtte og omsorg er en vigtig del af den samlede førstehjælp.[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”100″][vc_column_text]

Hvordan giver man førstehjælp?

Du kan give førstehjælp på mange måder alt efter situationen. Skal du yde førstehjælp ved en ulykke, er det vigtigt at du orienterer dig efter førstehjælpen fire hovedpunkter.

1. Skab sikkerhed

Ulykken er sket. Nu skal du sørge for, at den ikke bliver værre. Det vigtigste er at du ikke udsætter dig selv for fare. Sluk for strømmen når det er el-ulykker.

Det er altid farligt at opholde sig på et sted, hvor der er sket en trafikulykke, derfor skal du tænde havariblink på bilerne og opsætte advarselstrekanter.

Det anbefales at bruge en sikkerhedsvest, så andre kan se dig.

2. Vurder personen

Når du har skabt sikkerhed, tjekker du, om personen er ved bevidsthed.

Tal højt til ham og rusk i ham. Hvis han ikke reagerer, er han bevidstløs – råb efter hjælp. Så skal du finde ud af, om han trækker vejret. Læg ham på ryggen, bøj hans hoved tilbage og løft hans underkæbe. Læg dit øre helt tæt ved hans næse eller mund, så du både kan se, føle og lytte, om han er i live og trækker vejret. Gør han ikke det, skal du ringe 112 og derefter give Hjerte-Lunge-Redning!

Hvis han trækker vejret, skal du se om der er tegn på blodkredsløbsproblemer, se om huden er bleg, kold og fugtig. Hvis bevidstheden er påvirket, kan det også være et tegn på påvirket blodcirkulation. Tilkald den nødvendige hjælp og giv førstehjælp.

3. Tilkald hjælp

Hvis ikke andre allerede har ringet 112, skal du gøre det nu! Fortæl, hvor ulykken er sket, hvad der er sket, hvor mange der er kommet til skade, og hvor du ringer fra.

4. Giv Førstehjælp

Førstehjælp al den hjælp der gives til den syge eller tilskadekomne. Det er vigtigt hele tiden at samarbejde med den tilskadekomne, forklare hvad du vil gøre, tale beroligende og lytte.

Hvad er førstehjælp?

Førstehjælp er defineret ved at være den første hjælp, der ydes af en person til en, der er kommet til skade eller er blevet alvorligt syg. Der skelnes mellem almindelig og livreddende førstehjælp.

Hvad er almindelig førstehjælp?

Er ABC sikret og har patienten ikke hjertestop eller vejrtrækningsstop, kan du gå videre med almindelig førstehjælp. Det kan være at forbinde et sår eller lægge is på et brud alt efter hvad situationen kræver.

Du skal hele tiden observere den tilskadekomne omhyggeligt, da tilstanden hurtigt kan ændrer sig.

Hvad er livreddende førstehjælp?

Den livreddende førstehjælp er den førstehjælp, der skal ydes med det samme uden tøven for at redde livet.  Det kan fx være at udføre hjerte-lunge-redning.

 

Hvad er psykisk førstehjælp?

Psykisk førstehjælp indgår i alle situationer, hvor der ydes fysisk førstehjælp.  Det er vigtigt at du optræder roligt overfor den tilskadekomne.

Hvis du yder førstehjælp, er det også vigtigt at du taler med den tilskadekomne og hele tiden fortæller hvad du vil gøre. En bevidstløs person, kan godt høre, selvom han ikke kan svare dig.

Hjælp med at samle personlige ting sammen, så den tilskadekomne får dem med på sygehuset. Hvis den tilskadekomnes tøj er revet itu, og du har mulighed for at tildække den tilskadekomne med et tæppe, er det en god ide. Nysgerrige behøver ikke opholde sig på ulykkesstedet.

Husk også at lytte. Hvis der er tid og mulighed for det, skal du blive hos den tilskadekomne. Sæt dig ved siden af og lyt til ham.

Du kan også berolige ved at lægge en hånd på han skulder. Nogle siger og gør ingen ting, andre græder og taler forvirret om ting de skulle ordne eller nå, fordi det ikke er gået op for dem, hvad der er sket.  Andre kan reagere med vrede eller afmagt.

Lad personen tale, du behøver ikke gøre eller sige noget, du behøver bare at lytte. Hvis der er uskadte ved en ulykke, må du ikke lade dem være alene.

Hjælp dem med at finde ud af, hvem der kan komme og være sammen med dem, når de kommer hjem

 

Hvad betyder ABC i førstehjælp?

ABC er den rækkefølge, som bruges til at vurdere en person, der har været udsat for en ulykke. Man vurderer altså en person ud fra ABC princippet:

A står for airway (luftvej)

B står for breathing (vejrtrækning)

C står for circulation (blodkredsløb)

Ved at bruge ABC-princippet kan du på en enkel måde vurdere hvor kritisk personens tilstand er, og give den førstehjælp, der er behov for. ABC kan også bruges, når der er flere tilskadekomne, og du skal afgøre, hvem du først skal hjælpe.

Regler om førstehjælpsbevis

Førstehjælpsbeviset skal være separat.

Herudover skal det være et af Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser.

§ 16 Uddannelseskrav for alle tre trafikselskaber (Midttrafik, Sydtrafik og FynBus)

Stk. 1 – Førstehjælp Entreprenøren er ansvarlig for, at chaufførerne til enhver tid har gennemgået et af Dansk Førstehjælpsråd godkendt førstehjælpskursus inden for de seneste to år. Udbyder kan til enhver tid bede om dokumentation for gennemførelsen. Hvis denne dokumentation ikke kan fremvises, vil pågældende chauffør blive udelukket, indtil dokumentation er fremsendt.

Det omtalte kursus udbydes af bl.a. AOF, FOF og Dansk Røde Kors. Entreprenøren står frit i valget af kursusudbyder.

Det førstehjælp der indgår i BAB-kurser er ikke godkendt af Dansk Førstehjælps Råd og godtages derfor som udgangspunkt ikke.