Sanktioner og bøder

Kontrol med erhvervet
Sideløbende med politiets kontrol fører styrelsen tilsyn med, at indehaverne af tilladelser overholder betingelserne for at have en tilladelse, og med at virksomheden udføres i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen fører på samme måde tilsyn med indehavere af chaufførkort.

Tilsynet bygger dels på planlagt kontrol, dels på kontrol som følge af konkrete henvendelser fra myndigheder m.v.

Er lovgivningen ikke er blevet overholdt, kan styrelsen, hvis der ikke er tale om alvorlige eller gentagne overtrædelser i første omgang vejlede om bestemmelserne i loven. Styrelsen kan iværksætte et skærpet tilsyn med en indehaver af en tilladelse eller en chauffør, hvis vejledning om loven ikke fører til noget. Hvis lovgivningen stadig ikke bliver overholdt, eller hvis det skønnes, at overtrædelsen er særlig grov, kan styrelsen give en advarsel.

Styrelsen kan tilbagekalde en tilladelse eller et chaufførkort, hvis tilladelsesindehaveren eller chaufføren groft eller gentagne gange overtræder taxilovgivningen eller lovgivning anført i taxiloven, eller hvis tilladelsesindehaveren eller chaufføren ikke længere opfylder betingelserne for at have tilladelsen eller chaufførkortet.

 

Hævet bødeniveau
Bødeniveauet for overtrædelse af bestemmelser i den nye taxilov er blevet hævet væsentligt i forhold til den gamle lov.

Mindre alvorlige overtrædelser straffes fremover med bøde på 5.000 kr., alvorlige overtrædelser straffes med bøde på 15.000 kr., og meget alvorlige overtrædelser straffes med bøde på 35.000 kr.

 

Forhøjede bøder i forbindelse med skærpende omstændigheder
Ud over den forebyggende virkning skal bødesatserne afspejle omfanget af unddragne beløb eller uberettiget vinding som følge af en lovovertrædelse.

Bødesatserne kan derfor fordobles eller tredobles, hvis der er skærpende omstændigheder i forbindelse med en lovovertrædelse, f.eks. gentagne kørsler uden tilladelse.

Arten af meget alvorlige overtrædelser, der straffes med bøde på 35.000 kr.
Vognmænd med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport:
 • Kørsel med flere vogne, end vognmanden har tilladelser til erhvervsmæssig persontransport
 • Taxikørsel udenom et kørselskontor
 • Følger ikke løn- og arbejdsvilkår i overenskomster
 • Har ikke de påkrævede forsikringer
 • Kørsel med udenlandsk registreret bil, som ikke sker på grundlag af en international aftale.

Personer eller virksomheder uden tilladelser til erhvervsmæssig persontransport:

 • Kørsel uden tilladelse til erhvervsmæssig persontransport
 • Salg af taxikørsel uden tilladelse til drift af kørselskontor

Kørselskontorer:

 • Salg af taxikørsel uden tilladelse til drift af kørselskontor
 • Kørselskontor indsamler og opbevarer ikke data om den taxikørsel, der sælges af kørselskontoret
 • Manglende indsendelse af revisorerklæring om kontorets administrative system til
 • Færdselsstyrelsen
 • Manglende indsendelse af oplysninger om den taxikørsel, der sælges af kørselskontoret, til myndighederne.

Arten af alvorlige overtrædelser, der straffes med bøde på 15.000 kr.
Vognmænd med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport:

 • Overdragelse af tilladelse til andre
 • Bilen er ikke godkendt til erhvervsmæssig persontransport
 • Kontroludstyr er ikke aktiveret under kørslen
 • Taxametret viser ikke løbende turens pris
 • Ingen kameraovervågning i taxier.

Kørselskontorer:

 • Kørselskontor, der er etableret i et landdistrikt, kører uden for det tilladte geografiske område
 • Registrerer ikke oplysninger om chaufførernes vagter
 • Højere priser end det landsdækkende prisloft
 • Opkræver betaling for kørsel med kørestole, førerhunde og lignende

Arten af mindre alvorlige overtrædelser, der straffes med bøde på 5.000 kr.

Vognmænd med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport:

 • Ikke registreret som bruger af bilen
 • Fast pris fremgår ikke af taxametrets display
 • Ingen oplysning på taxi om priser eller tilladelsesnummer
 • Intet tilladelsesnummer på bil, der kører for offentlig myndighed
 • Indehaver af taxitilladelse er ikke tilsluttet et bestillingskontor
 • Indehaver af taxitilladelse udfører taxikørsel for et kørselskontor
 • Indehaver af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport udfører taxikørsel for et bestillingskontor

Kørselskontorer:

 • Kørselskontor indsamler og opbevarer ikke data, der kan indgå i samordnede digitale trafikløsninger og til statistiske formål
 • Manglende dokumentation for, at prisen for fastpristure er under landsdækkende prisloft
 • Ingen priser på hjemmesiden

 

Bødesatser for chauffører:

 • Kørsel uden at have erhvervet chaufførkort 4.000 kr.
 • Fører-/chaufførkort er ikke medbragt 2.000 kr.
 • Kontroludstyr i bilen er ikke aktiveret under kørslen 8.000 kr.
 • OST-chauffør har ikke medbragt kursusbevis 2.000 kr.
 • For kørsel, der udføres af en person, der ikke har erhvervet fører-/chaufførkort, straffes vognmanden tillige med en bøde på 8.000 kr.

 

For kørsel, der udføres af en person, der ikke har erhvervet fører-/chaufførkort, straffes vognmanden tillige med en bøde på 8.000 kr.

 

 

 

 

Kilde: Taxilov.dk